نوامبر 14, 2017
سینی مقوایی غذا

سینی مقوایی غذا

سینی مقوایی غذا سینی مقوایی غذا در ابعاد مختلف تک پرسی ، دو پرسی ، سه پرسی و پرس های بیشتر غذا جنس : ای فلوت […]
سپتامبر 16, 2019
سینی مقوائی سرو غذا

سینی مقوائی سرو غذا

سینی مقوائی سرو غذا اکثرا از سینی مقوائی سرو غذا یا جعبه مقوایی برای بالا بردن فروش و سود بیشتر استفاده میکنند سینی مقوائی همانطور که […]